BiH

Građani BiH se sve više zadužuju da prežive
Građani BiH sve više se zadužuju i to samo za tekuću potrošnju, dok su namjenski zajmovi za kupovinu stanova, preduzetništvo i druga dugoročno investiranje u konstantnom padu.

Ukupni krediti stanovništvu u BiH prošle godine su porasli za više od 220 miliona KM, ali kada se detaljnije analizira statistika Centralne banke vidljivo je da je taj rast ostvaren isključivo zahvaljujući astronomskom povećanju skupih nenamjenskih kredita i minusa na kartici, piše capital.ba.

Krediti na sve strane

Prema podacima Centralne banke BiH, na bazi uzorka od deset banaka, ukupni krediti koje su stanovništvu plasirale banke u BiH početkom 2015. godine iznosili su 5,9 milijardi KM, dok su na kraju novembra povećani na 6,2 milijarde KM.

Nenamjenski potrošački i krediti po kartičnom poslovanju povećani su 277 miliona, dok su stambeni, za kupovinu automobila i krediti za preduzetništvo smanjeni za 57,8 miliona KM.

Nenamjenski potrošački krediti su povećani za čak 270 miliona KM. Ovi krediti na početku 2015. godine su iznosili 4,4 milijarde KM, dok su pred kraj 2015. dostigli 4,7 milijardi maraka. Krediti po kartičnom poslovanju povećani su za osam miliona na na 230 miliona maraka.

S druge strane, kod svih ostalih kredita stanovništvu došlo je do pada u odnosu na početak godine. Tako su stambeni krediti u januaru 2015. godine iznosili 1,24 milijardi KM, dok su na kraju novembra iznosili 1,19 milijardi maraka. Krediti za izgradnju ili kupovinu novih stanova u januaru 2015. godine iznosili su 668,1 miliona KM, dok su novembru bili manji za 18,5 miliona.

Slično je i sa kreditima za kupovinu postojećih stanova koji su na početku godine bili 566,6 miliona KM, dok su krajem godine pali na 544 miliona maraka. Krediti za popravku postojećih stanova iznosili su 7,8 miliona KM, a krajem 2015. godine 6,3 miliona KM.

Vidljiv je pad kredita i za ostale namjene. Tako su krediti za kupovinu automobila koji su početkom 2015. godine iznosili 9,1 milion KM, na kraju novembra bili manji za 2,3 miliona KM i iznosili su 6,8 miliona maraka. Zanimljivo je da su u prošloj godini krediti za automobile odnosu na 2008. godinu smanjeni za čak 36 miliona maraka.

U padu su i krediti za preduzetništvo i oni su sa 92,3 miliona KM pali na 79,4 miliona.

Sekretar Udruženja banaka BiH Mijo Mišić kaže da je zabrinjavajući trend rasta nenamjenskih kredita i zaduženja putem kreditnih kartica posebno izražen posljednjih mjeseci.

„Ta tendencija će se sigurno nastaviti. Jedan od ključnih uzroka za to je usvajanje novog Zakona o radu prethodno u FBiH, a sada i u RS. To je, na određen način, uticalo na izmjenu statusa zaposlenih. Sada će se učešće ugovora na određeno vrijeme znatno povećavati, a s druge strane imamo nešto jednostavnije mogućnosti otpuštanja radnika, tako da je sigurnost na radnom mjestu poljuljana i građani se teže odlučuju za dugoročne kredite. Osim toga, ukoliko nemaju ugovor na neodređeno, ne ispunjavaju ni osnovni uslov za neki dugoročniji kredit“, kazao je Mišić.

Kupovna moć opada

S druge strane, dodao je i banke se prilagođavaju novonastaloj situaciju, pa više nude kratkoročne, nenamjenske kredite. Mišić ističe da je i kupovna moć građana jedan od bitnih razloga zbog kojih sve manje uzimaju neke namjenske dugoročne kredite.

„Ljudi se ne odlučuju kupovati stanove i rješavati egzistencijalna pitanja jer nemaju ekonomsku sigurnost. Generalno, kupovna moć građana opada i sve to ima implikacije i na potrošnju, kao bitnog generatora opšteg razvoja“, naglasio je Mišić.

Izvor: FokusMožda će Vas zanimati i:

Back to top button