Tuzlanski kanton

GODINA OD OSNIVANJA “TUZLANSKE INICIJATIVE”: Kako do pravedne raspodjele sredstava?
Prošla je godina od osnivanja “Tuzlanske inicijative” čiji cilj je bio, i još uvijek je, ostvarivanje ravnopravnosti građana Federacije BiH u raspodjeli javnih prihoda. Inicijativa je dobila deklarativnu podršku i od lokalnih političkih struktura ali je najkonkretniji bio premijer TK Bego Gutić. On je još u februaru prošle godine održao sastanak sa poslanicima Parlamenta FBiH sa područja TK, a onda je u junu održao i sastanak sa premijerima ostalih kantona koji su u neravnopravnom položaju. Na žalost, Federalna Vlada i premijer Novalić, te rukovodstvo Parlamenta FBiH, sve inicijative za izmjenu zakona gurnuli su pod tepih.

Nakon godinu dana imamo još više razloga da podržimo “Tuzlansku inicijativu” i dignemo glas protiv federalnih vlasti (i centrala stranaka na vlasti) koje bezobrazno ignorišu zahtjev građana našeg kantona, i još njih 5, koji čine većinu stanovništva u Federaciji, a ono što tražimo od njih nisu privilegije već samo pravedna raspodjela u kojoj ćemo svi biti ravnopravni bez obzira gdje živimo.

Na put do ravnopravnosti slučajno nam je ukazao Grad Sarajevo. Skoro neopaženo je prošla informacija da je u novembru prošle godine Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH ipak izmjenjen, i to po hitnoj proceduri, kako bi i Grad Sarajevo bio uvršten u direktnu raspodjelu prihoda od indirektnih poreza. Hitnost je obrazložena provođenjem presude Ustavnog suda FBiH od 10. juna, kojom je utvrđena povreda prava na lokalnu samoupravu Grada Sarajeva zagarantirana odredbama Ustava FBiH, Evropske povelje o lokalnoj samoupravi te Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH.

Putokaz je jasan, do pravedne raspodjele može se doći jedino apelacijom Ustavnom sudu FBiH. Na žalost ima i problem, Ustavnom sudu FBiH apelaciju ne može podnijeti bilo ko, pa ni građani ma koliko ih bilo. Mogao bi je podnijeti gradonačelnik ali samo u dijelu koja se tiče Grada, ne i Tuzlanskog kantona. Razlog je u Ustavu FBiH u kojem se kaže da će Ustavni sud FBiH razmatrati da li je neki federalni zakon u skladu sa Ustavom jedino na zahtjev predsjednika Federacije, potpredsjednika Federacije, premijera, zamjenika premijera ili na zahtjev jedne trećine članova bilo kog doma Parlamenta Federacije.

Gledajući ovu listu “pravednika” i imajući u vidu da su iz struktura koje pravednu raspodjelu ne žele, od ove apelacije izgleda nema ništa jer svojevoljno to neće učiniti. Da su htjeli već bi to učinili. Izuzetak je potpredsjednik FBiH Milan Dunović koji je član Demokratske fronte ali moramo podsjetiti da ni on nije reagovao na otvoreno pismo koje mu je premijer Gutić uputio u septembru prošle godine. U tom pismu Gutić je naveo:

Dopustite mi da Vas kao premijer Tuzlanskog kantona pozovem da nam svojim autoritetom potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine pomognete i u realizaciji drugih inicijativa za izmjene federalnih zakonskih propisa koji direktno otežavaju i usložnjavaju socio – ekonomsku situaciju na području Tuzlanskog i drugih kantona. Prije svega radi se o inicijativama za izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je nepovoljan i diskriminirajući za većinu kantona u Federaciji BiH, a posebno za Tuzlanski kanton, te Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH (posljednji puta inicijativa Vladi i premijeru FBiH podnesena 03.07.2015.godine).

Pokretači “Tuzlanske inicijative” su radili što su mogli, i premijer Gutić je učinio što je mogao, čini se da je ostala još jedna jedina mogućnost da se nešto učini, a to je da pokušamo da izvršimo građanski pritisak potpisivanjem peticije kojom bi se tražilo od potpredsjednika Dunovića da podnese apelaciju Ustavnom sudu FBiH u cilju utvrđivanja ustavnosti Zakona o pripadnosti javnih prihoda.

Da bi peticija imala šansu mora biti snažno podržana, ne od par hiljada već od puno većeg broja građana, i ne samo iz našeg kantona već i drugih. Zato je važno ko će pokrenuti peticiju da bi bila prihvaćena na području 6 kantona, i da bi, što je posebno važno, bila medijski podržana.

Premijer Gutić je već imao sastanak sa ostalim premijerima, zna se njihov stav, i čini se da bi peticija, bez obzira ko bi je pokrenuo, mogla naići na dobar odziv ako bi je podržali premijeri šest kantona koji su zainteresirani za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH.Možda će Vas zanimati i:

Back to top button