Tuzlanski kanton

Evo zašto 140 porodica još nije uselilo u objekat SPO 15. maj Brčanska Malta
Povodom događaja i rasprave na Gradskom vijeću Tuzla, informacije gradonačelnika u vezi uvođenja predstečaja u Direkciji za izgradnju Tuzla, saopćenjem se oglasilo preduzeće ”Giprom” d.o.o. Tuzla.

Saopćenje prenosimo u cjelosti:
-Preduzeće “Giprom” d.o.o. Tuzla, prenesenim pravom, na tenderu za izgradnju SPO “15. maj” dobila je 75%, a Direkcija za izgradnju 25% zemljišta. Na molbu Direkcije za izgradnju, odustali smo od od 25% zemljišta i sa njima u partnerskim odnosima, zemlju i gradnju podijelili u omjerima 50% : 50%. Također, na molbu Direkcije za izgradnju, priznali smo im projektovanje i nadzor više od tržišnih cijena za cca 400.000,00 KM, što je, ako se uzme dobit od prodanih stanova od 25% od koje smo se dobrovoljno odrekli a koja iznosi cca 200.000,00 KM, ukupno 600.000,00 KM, unaprijed data povoljnost Direkciji za izgradnju.

 

Razlog zašto smo to učinili je najvećim dijelom zbog obećanja Direkcije za izgradnju da će “Giprom” pod jednakim uslovima kao i drugi ponuđači imati prednost – prioritet u izgradnji SPO “Stadion Tušanj” u Tuzli, a dijelom zbog prethodne i buduće saradnje sa tom do tada renomiranom institucijom. Ni jedno ni drugo se nije desilo. Posao na izgradnji SPO Stadion Tušanj u Tuzli dat je drugoj firmi, iako smo na tenderu bili najpovoljniji, a buduća poslovna saradnje nastavljena je sa drugim građevinskim firmama. Mi smo u to vrijeme bili prevareni, a sa Direkcijom su se odnosi poremetili i nikada vise nisu bili u duhu dobrih poslovnih običaja. S obzirom da smo dali najpovoljniju ponudu za izgradnju SPO Stadion Tušanj, a nismo dobili posao, Direkciju za izgradnju smo prijavili institucijama mjerodavnim na federalnom i kantonalnom nivou, za sankcionisanje neregularnosti, ali bezuspješno. Giprom je na tom objektu trajno oštećen za 600.000,00 KM.
Objekat SPO 15. Maj je tada po dogovoru podijeljen 50%:50% sa pravima i obavezama. Dogovoreno je da Giprom čitav objekat, a da Direkcija za izgradnju plati rentu VII i VIII etaže i na lameli 1 od V do X etaže, te projektovanje i nadzor, komunalije za struju, vodu, kanalizaciju i grijanje, sklonište, tehnički prijem, razne takse, prijave. Dogovoreno je takođe da plati izvođaču partneru više uzete kvadrate, pribavljanje raznih saglasnosti za nesmetanu gradnju itd. Vrijednost obaveza Direkcije za izradnju, bez avansa, iznosile su cca 1.500.000,00 KM. Osim avansa, za više uzetih kvadrata, dio projekta i dio nadzora koji po našoj procjeni ne prelazi više od 250.000,00 KM, Direkcija za izgradnju nije izvršila nijednu svoju obavezu.

 

To znači da Direkcija za izgradnju prema izvođaču, gradu i komunalnim preduzećima duguje cca 1.250.000,00 KM. Najveći propust u svemu je neizmirenje rente za pogodnost lokacije, kao preduslov za nesmetanu izgradnju objekta, tj. Giprom bez ove uplate od strane Direkcije nije mogao nastaviti gradnju. Zbog navedenog, Kantonalne inspekcije su više puta zabranjivale rad i pečatile objekat.

 

Direkcija za izgradnju je objekat napustila prije više od 3 godine, nije završila projekat, nije isprojektovala vanjsko uređenje, nije vodila nadzor, a napuštanjem kadrova, izgubila je pravo projektovanja i vođenja nadzora. Iako je ugovor bio partnerski, sve vrijeme Direkcija se ponašala siledžijski, tražeći više od ugovorenih prava, a sa cca 20% izvršenih obaveza, ne vodeći računa ni o svojim kupcima, od kojih je uzela novac, a kamoli o kupcima Giproma, za koje su u obavezi platiti komunalije, rentu, izvršene radove izvođaču i drugo.

 

Bez obzira sto nisu platili rentu za pogodnost lokacije i nisu obezbjedili građevinsku dozvolu za rad, nas su tjerali da radimo bez građevinske dozvole, a lažnim informacijama i analizama, zbunjivali javnost, kupce, vlasnike, Grad Tuzla i vijećnike u Gradskom vijeću Tuzle. Tako da su neki vijećnici, koji su manje ili pogrešno informisani, donosili i predlagali nelogične prijedloge, kao npr. da se uvede drugi izvodjač kao na SPO Stadion Tušanj. Međutim, javnost nije obaviještena na koji način i pod kojim uslovima je na SPO Stadionu uveden drugi izvođač. To se prema informacijama koje posjedujemo, dogodilo po vrlo nepovoljnim uslovima, predajom drugih nekretnina Direkcije, na štetu Direkcije, odnosno Grada.

 

Nadam se da Vijećnici u Gradskom vijeću nisu pogrešno informisani u slučaju SPO 15. maj , a ako su dobronamjerni, radi zauzimanja ispravnog stava, stojimo na raspolaganju za bilo kakvu dodatnu informaciju.

 

Ako ipak neko tendeciozno, ovako komplikovanu situaciju, želi još više zakomplikovati, iskoristiti ovu situaciju za favoriziranje pojedinih preduzeća, poručujemo, da ćemo naći načina da se istina sazna. Iz svega iznesenog u ovoj informaciji, podsjećamo, GIPROM NIJE MOGAO I NIJE IMAO PRAVO DA IZVODI RADOVE BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE. Samim izvođenjem radova nakon pečaćenja i zaustavljanja gradnje, izložili smo se nesagledivim rizicima, po bezbijednost radnika, a sve zbog nelegalne gradnje. Također, bez dovoljno sredstava i zaustavljanjem gradnje, dolazilo je do enormnog poskupljenja materijala, koji je išao samo na štetu Giproma, jer se Direkcija davno povukla sa objekta, sa neizvršenim obavezama a potrošenim novcem uzeti od kupaca.

 

Giprom se prema kupcima Direkcije odnosio i dalje se odnosi, na isti način kao i prema kupcima Giproma, tj. maksimalno korektno koliko to data situacija dozvoljava. To ćemo isto činiti sve do završetka i predaje stanova kupcima, bez obzira kako se ova priča o Direkciji završila. Sa kupcima ćemo ostati do kraja. Nadamo se da će i Grad Tuzla imati sluha za probleme kupaca Direkcije kao i za izmirenje diijela obaveza Direkcije prema kupcima Giproma, te da će prihvatiti ponuđeni prijedlog Giproma, koji obezbjeđuje završetak objekta.

 

Saglasni smo da se utvrdi odgovornost i eventualne nezakonite radnje, ali da se to odvoji od rješavanja problema završetka SPO 15. maj, jer ako nas kao vlasnika obavezuju problemi Giproma, treba to isto da bude i obaveza Grada, kao većinskog vlasnika Direkcije, tim prije, što prijedlog ne traži finansijska izdvajanja iz Budžeta Grada Tuzle.
Javnost podsjećamo da je Giprom bio najveća građevinska firma na Balkanu, da je pomagala skoro svaku humanitarnu, sportsku, boračku, vjersku i druge aktivnosti u Tuzli, kantonu i Fedraciji. Nagrađivani smo od strane domaćih i međunarodnih institucija, od kojih izdvajamo: Nagrade za liderstvo i kvalitet, uručene u Njujorku i Moskvi. U proteklih 20 godina od poslovanja Giproma, izdržavalo se više od 1000 porodica (uključujući porodice radnika preduzeća kao i kooperantskih preduzeća).

 

Samo u FK Slobodu uložili smo više od 1 000 000 KM. Ne postoji boračka porodica, boračka institucija ili borac pojedinac koji se za pomoć obratio a da nismo pomogli.

 

Giprom je prevarom na SPO 15.maj, te pljačkom na izgradnji Plave bolnice UKC-a Tuzla,   oštećen za više od 3 000 000 KM. Iako se pljačka na UKC i prevara od strane Direkcije desila prije više godina, te nakon sto smo napadnuti od strane tadašnje politike na Kantonu predvođene SDP-om, a zarad udovoljavanja kooalicionim politikama, morali smo otpustiti radnike.

 

Da je istina da ljudi snuju, a Bog određuje, Giprom je primjer. Uspjeli smo sve naše radnike ponovo zaposliti preko drugih i naših firmi, ovoga puta u inostranstvu.
S obzirom da smo najbolji poznavaoci građevinske situacije u zemlji i inostranstvu, načina rada u građevinarstvu, dodjele lokacija na tenderima (sve lokacije koje je Giprom kupovao na tenderima, uključivale su i infrastrukturu i parkinge, pojedine firme, kupovale su samo onoliko koliko pokriva objekat a parking, mobilijar i infrastruktura na državnoj zemlji) , dodjele poslova finansiranim iz budžeta (Giprom nije za 25 godina izvodio ni jedan posao iz bilo kojeg budžeta iako je bio najveća gradjevinske firma u BH i u regiji), dodjele koncesija, prodaje neprivatizovane imovine u zemlji i inostranstvu, i druge malverzacije u privredi na TK, pripremamo jednu cjelovitu informaciju, sa preciznim podacima, nosiocima aktivnosti pljačke i prevara, davanjem privilegija i uživateljima tih privilegija.

 

Onima koji su učestvovali i pokušali da unište Giprom i da nas otjeraju sa tržišta TK i Tuzle, poručujemo da su privremeno uspjeli, ali trajno sigurno nisu. Giprom će se se sa svojim uposlenicima vratiti na tržište TK jači nego što je bio. Također poručujemo da se ne opuštaju. Pravdu koju do sada nismo mogli dobiti u TK (pogotovo za najveću pljačku u državi koja se desila na UKC-u Tuzla, gdje je opljačkana država a i Giprom) tražimo na federalnom nivou i nećemo odustati dok istina ne izađe na vidjelo.

 

Ovom informacijom želimo javnost upoznati sa pravom istinom o SPO 15. maj i djelimično sa drugim neregularnim aktivnostima, koji su nas pljačkom, nelojalnom konkurencijom i prljavom politikom, privremeno, kao najveću građevinske firmu eliminirali sa tržišta TK.

S poštovanjem, GIPROM D.O.O Tuzla

Ukoliko neke od spomenutih strana žele da se oglase povodom ovog saopštenja, radio Kameleon će iste prenijeti u cjelosti.

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button