Kontakti:
Telefon: 035/773-908;
E-mail: ju.bkczivinice@gmail.com
Web stranica:

Biblioteka:
Telefon: 035/775-066
E-mail: bibzivinice@hotmail.com

Radno vrijeme: Svakim radnim danom od 7:00h do 15:00 sati.

Upravni odbor:
Samid Đulović, predsjednik
2. Alen Alimanović, član
3. Advija Čaušević, član

Djelatnost – osnovni podaci i organizacija rada:

Monday

07 - 15

Tuesday

07 - 15

Wednesday

07 - 15

Thursday

07 - 15

Friday

07 - 15

Saturday

07 - 15

Sunday

07 - 15