1 Upcoming Events

Sort by

Tuzla je u avgustu domaćin prvog Međunarodnog turnira i zabave za gluhe i nagluhe osobe Tuzlanskog kantona. Turnir ili turniri se dijele na futsal (mladi i veterani) i takmičenje u pikadou za žene i muškarce.