1 Upcoming Events

Sort by

Cilj konferencije je okupiti akademsku zajednicu (stručnjake, naučnike, istraživače, nastavnike, studente i druge) i objaviti njihove naučne i stručne radove sa ciljem popularizacije nauke i njihove lične i kolektivne afirmacije.