STATUS DANA: Opet si spasio jedan dječiji život!

STATUS DANA: Opet si spasio jedan dječiji život!


Jeste li probali novu aplikaciju "Radio Kameleon" ? Download na Google Play!

Draga kolegica Arijana, piše o njemu, jednom od najskromnijih, a opet najvećih osoba naše domovine. Živio dijamant.

Related Posts

Facebook Comments