Zakon zbog kojeg će čekanje u ambasadi biti još duže

Zakon zbog kojeg će čekanje u ambasadi biti još duže


Jeste li probali novu aplikaciju "Radio Kameleon" ? Download na Google Play!

“Za sve strukovne poslove, ne samo deficitarne, može se posao tražiti direktno u Njemačkoj. Ne znači da možete ući bez Vize u DE, osim ona 3 mjeseca ili 90 dana koja su vam dozvoljena. Promjena prema sada što se tiče vize je da je ukinuta deficitarna lista, za traženje vize nije potreban ugovor o radu, dovoljno je da navedete viza za traženje posla. Viza se dobija na trajanje od 6 mjeseci. Ali postoje uvjeti da bi dobili dotičnu vizu. Završena strukovna škola sa dokazima, jako dobro poznavanje njemačkog jezika. Za sve druge pomoćne radove ostaje isto. Sa ovim zakonom Non EU zemlje Balkana nisu baš ništa dobile, nego samo izgubile. Do sada je bilo teško naći poslodavca, a od sada će biti još teže pošto je tržište otvoreno za sve NON EU zemlje. Čekanje na ambasadi će sada biti još duža. Toliko o zakonu koji su neki tumačili da od 1.1.2019. se može bez vize u DE.” napisao je na svom facebook profilu Goran Lukić

Koalicija se tokom sinoćnje pregovaračke runde dogovorila i o glavnim točkama (Eckpunkte) koje bi trebale rezultirati u novom zakonu o dolasku osoba sa stručnom spremom (Fachkräfteinwanderungsgesetz).

Ministar unutrašnjih poslova Horst Seehofer CSU je pritom naglasio nužnost stručne snage iz inozemstva. Jer ona, odnosno njen nedostatak, smatra Seehofer, već danas predstavlja jedan od glavnih problema za preduzeća u Njemačkoj. Domaćim potencijalima i evropskom tržištu rada ministar Seehofer doduše pridaje prednost, ali, to, prema njegovim riječima, nije dovoljno za stabilnu ekonomiju. Savezni ministar za rad Hubertus Heil SPD potvrdio je kako je upravo zbog toga migracija iz trećih zemlja, onih izvan EU, nužna. I upravo nju bi planirani zakon o imigraciji osoba sa stručnom spremom trebao olakšati. Nedostatak kvalificirane radne snage koči privredni rast, objašnjava Hubertus Heil.

Vlada konkretno namjerava poduzeti: kvalificirana radna snaga trebala bi imati pravo na posjetu i ostanak u Njemačkoj, u trajanju od šest mjeseci. Preduvjeti su kvalifikacija (dakle, diploma odnosno stručna sprema) i dokaz o financijskoj sigurnosti. Osim toga, velika koalicija u Berlinu također je uspjela postići kompromis kada su u pitanju odbijeni tražioci azila s radnim mjestom u Njemačkoj. Savezni ministar za rad, Hubertus Heil, objasnio je kako oni koji su Njemačkoj potrebni neće morati nazad u zemlju porijekla.

Ministar Seehofer pojašnjava: „U boravišnom pravu ćemo jasno definirati kriterije za rješavanje statusa osoba sa privremenim boravkom, kao što je Duldung, onda kada kroz rad sebi obezbjeđuju primanja i kada su dobro integrirani.“ Nova pravila zakona o imigraciji trebaju biti pragmatična i bliska životnoj stvarnosti, rezimirali su danas ministri Seehofer i Heil. Dogovor o svemu tome trebao bi rezultirati u nacrtu novog zakona o kojem bi savezna vlada do kraja godine trebala odlučiti.

Related Posts

Facebook Comments