Uspostavljena saradnja između Tuzla Film Festivala i Media centra Univerziteta u Tuzli

Uspostavljena saradnja između Tuzla Film Festivala i Media centra Univerziteta u Tuzli


Jeste li probali novu aplikaciju "Radio Kameleon" ? Download na Google Play!

Udruženje Magic Factory kao organizator Tuzla Film Festivala i Media centar Univerziteta u Tuzli potpisali su sporazum o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji.

Sporazumom koji su potpisali mr.sci. Boris Balta, direktor Tuzla Film Festivala i prof. dr. Enes Osmančević, voditelj Media centra Univerziteta u Tuzli uspostavljana je saradnja u oblasti nauke, obrazovanja i struke, koja će doprinijeti razmjeni iskustava i znanja.

Kako je istaknuto na današnjem događaju Tuzla Film Festival i Media centar Univerziteta u Tuzli sarađivat će pro bono te će u okviru svojih mogućnost raditi na organiziranju naučno-istraživačkih aktivnosti, konferencija, simpozijuma, seminara, okruglih stolova, radionica i ulaganja zajedničkih napora za osiguranje finansijskih sredstava iz vanjskih izvora. Također, u dokumentu je sadržano da će se raditi na razmjeni akademskog i stručnog kadra u redovnim i posebnim edukativnim procesima u kojima strane učestvuju, kao i na izradi programa usavršavanja akademskog i stručnog kadra.

Potpisivanjem ovog dokumenta studenti su dobili mogućnost sticanja prakse kroz učešće u organizacionim aktivnostima 7. Tuzla Film Festivala koji se održava od 12. do 19. oktobra ove godne, kao i priliku da prisustvuju radionicama, filmskim projekcijama i drugim sadržajima u sklopu festivala.

Facebook Comments