Kako građanima vratiti nadu za bolji život, tribina zastupnika Parlamenta Njemačke, Josipa Juratovića

Kako građanima vratiti nadu za bolji život, tribina zastupnika Parlamenta Njemačke, Josipa Juratovića

U Ateljeu Ismeta Mujezinovića održana tribina pod nazivom “Kako građanima vratiti nadu za bolji život u Bosni i Hercegovini” a povod je gostovanje u Tuzli člana SPD-a i zastupnika u Parlamentu Njemačke, Josipa Juratovića,  koji je i bio uvodničar ove tribine. Juratović je upoznao prisutne  o svom radu u stranci, Parlamentu i borbi da se građani Evrope što više obrate pažnju na probleme u Bosni i Hercegovini i  regionu, te na prevazilaženju tih problema. Naglasio je da je građanin osnovna poluga svakog društva i sa građanima se mora razgovarati i rješavati probleme po tim pitanjima. Na tribini u najvećem broju prisutni su bili čelnici Gradske uprave na čelu sa Gradonačelnikom i članovima SDP-a Tuzla.

Facebook Comments