Uskoro premijera glumačko – plesnog spektakla “Iskorak”

Uskoro premijera glumačko – plesnog spektakla “Iskorak”

@Vedran J

Jeste li probali novu aplikaciju "Radio Kameleon" ? Download na Google Play!

U BKC Tuzla, u utorak 12. decembra sa početkom u 19.30 sati premijerno će biti izveden glumačko-plesni spektakl “Iskorak” koji je nastao u okviru projekta “Djevojčice i dječaci glasno protiv rodno zasnovanog nasilja”, a kojeg uz finansijsku podršku Evropske unije implementira U.G. “Vive Žene” Tuzla u partnerstvu sa Pozorištem mladih Tuzle.

Prema riječima Jasne Zečević, predsjednice U.G. “Vive Žene”, pomenuti projekat realizuje se u periodu od 1. januara 2017. do 31. decembra 2019. godine sa ciljem smanjenja rodno zasnovanog nasilja kroz aktivno učešće djevojčica i dječaka u promociji nenasilja i rodne ravnopravnosti u BiH.

“Ciljnu grupu čini 300 djevojčica i dječaka iz šest škola u Tuzli, Brčkom i Bratuncu uzrasta od 13 do 18 godina, potencijalnih lidera akcija koje doprinose smanjenju svih oblika nasilja. Broj krajnjih korisnika čini 1500 djece i mladih koji će imati korist od akcija prevencije nasilja, promocije ravnopravnosti i tolerancije”, istakla je Zečević.

Pozorište mladih Tuzle kao partner projekta, tokom tri godine producirat će tri angažovane pozorišne predstave za mlade i šest mobilnih igrokaza, koji će nastati kao rezultat rada na edukaciji djece i mladih u okviru Dramskog studija. Predstave će nastajati kroz proces istraživanja problematike djece i mladih u okruženju.

Glumačko-plesni spektakl “Iskorak” nastao je tokom 2017. godine, a u predstavi čiju režiju potpisuje Adnan Mujkić igra 60 mladih ljudi.

“Scenarij je nastao kroz proces istraživanja grupe koja igra u predstavi. Prilikom pisanja ovog scenarija služili smo se sa dvije priče koje su bile u javnosti i koje su još uvijek aktuelne, a to je samoubistvo dječaka Alekse Jankovića iz Niša i samoubistvo Mahira Rakovca iz Bosne i Hercegovine. Mi želimo na primjeru takvih priča, stradanja pojedinca koji je na bilo koji način drugačiji od mase i pravila koje ona nalaže, da progovorimo na svoj način o razlozima zašto neko postaje otuđen prvo od sebe samoga, a onda i od društva. Baveći se ovom predstavom mi smo se dotakli struktura koje se odnose na roditelje i porodicu. Nakon toga dotakli smo se i strukture koja se odnosi na vršnjake, gdje odrasta jedan dječak i jedna djevojčica. Akcenat smo stavili i na sve one koji su prosvjetno-pedagoški, nastavni kadar, odnosno škole i sve one koji mogu biti potencijalni saučesnici u uništavanju pojedinca i ne pružanju ruke spasa za onoga koji ima vlastiti problem”, istakao je reditelj predstave Adnan Mujkić.

Mjesto radnje predstave je u srednjoj umjetničkoj školi. Riječ je o plesnom mjuziklu, gdje su u fokusu četiri potpuno različita razreda. Razred hip-hop plesača, baleta, zatim razred muzičara i pjevača.

Predstava “Iskorak” otvara društvene tabue i jezikom umjetnosti prikazuje realnost i analizira oblike rodno zasnovanog nasilja prisutnog u obrazovnim institucijama.

Facebook Comments