Turistički forum u Tuzli okupio sve relevantne čimbenike koji su vezani za turizam

Turistički forum u Tuzli okupio sve relevantne čimbenike koji su vezani za turizam

@Vedran M

Pratite Kameleon na Facebooku


Turizam kao jedna od glavnih privrednih grana razvijenih zemalja zauzima posebno mjesto u planiranju privrednih aktivnosti. Prema podacima Svjetske turističke organizacije (UNWTO) prošle godine u svijetu je zabilježeno 1,235 milijardi međunarodnih posjeta što je porast za 3,6% u odnosu na prethodnu godinu. Svaki 10. zaposleni u svijetu vezan je za turističku privredu, a predviđanja UNWTO za 2030. je da će međunarodne posjete porasti na 1,8 milijardi.

U hotelu Mellain u Tuzli danas je počeo Turistički forum koji je okupio turističke radnike, predstavnike izvršne vlasti državnog, federalnog, kantonalnog i nivoa lokalne samouprave, agencije nadležne za razvoj i strane investicije te predstavnike djelatnosti koje su komplementarne turizmu.

U okviru Foruma organizovani su panel diskusije u kojima su panelisti učesnike upoznali sa problematikom institucionalnog i zakonskog okvira kao preduslova za razvoj turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona, kao i perspektivama razvoja specifičnih vrsta turizma na području Tuzlanskog kantona.

“Forum je okupio sve relevantne čimbenike koji su vezani za turizam, od turističkih djelatnika i djelatnika djelatnosti koji su kompatibilni sa turizmom, također, sve nivoe vlasti, od Federalnog do lokalnog nivoa vlasti. Na Forumu planirane su tri panel diskusije. Prva panel diskusija odnositi će se na zakonski i institucionalni okvir kao podrška ili prepreka razvoju turizma u Tuzlanskom kantonu i Federaciji BiH. Na drugom panelu govoriti će se o perspektivama razvoja specifičnih vrsta turizma u TK, dok će na trećem biti govora o razvoju održivih i prepoznatljivih turističkih brendova.“ – kazala je stručna savjetnica Dželmina Huremović u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja TK.

Osim toga, na forumu su predstavljeni i pozitivni primjeri iz prakse, načini stvaranja priznatih i poznatih turističkih brendova, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz šireg regiona.

Na kraju Turističkog foruma najuspješnijim projektima u turizmu ili općini sa najboljom turističkom ponudom na Tuzlanskog kantona biti će uručena priznanja.

Facebook Comments