Znate li kako je nastala pjesma “Donju Tuzlu opasala guja”?

Znate li kako je nastala pjesma “Donju Tuzlu opasala guja”?


Jeste li probali novu aplikaciju "Radio Kameleon" ? Download na Google Play!

Guja, koja se spominje u pjesmi “Donju Tuzlu opsala guja” je zapravo metafora za Omer-pašu Latasa, koji je u krvi ugušio pobunu bosanskih aga i begova koji su digli bunu protiv sultanovih reformi u Bosni 1850. godine.

Poslije gušenja ustanka, Latas se utaborio u Donjoj Tuzli, na brdu Kicelj, a njegova vojska na brdu Borić izmedju Džindić mahale i Gradine, tuzlanskih lokaliteta, i tu ostao nekoliko dana. Otuda potiče “guja”, koja je opasala Tuzlu.

Autor: Ibrahim Kabil

Facebook Comments