OTKLONJEN FEKALNI OTPAD: Nema opasnosti od zagađenja izvorišta

OTKLONJEN FEKALNI OTPAD: Nema opasnosti od zagađenja izvorišta


Pratite Kameleon na Facebooku


Iz JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla obavijestili su korisnike da je u potpunosti uklonjen sav fekalni otpad koji je bio istrešen u Vodozaštitnoj zoni izvorišta Toplica,  čime su uklonjene sve opasnosti od zagađenja ovog izvorišta.

Kompanija RIAL-ŠPED d.o.o. Doboj Istok, koja vrši čišćenje fekalnog otpada iz kanala regionalnih cesta, isti je jučer neovlašteno i neodgovorno odložila u vodozaštitnoj zoni izvorišta pitke vode Toplica.

Na ovaj način je ugrozila vodosnabdjevanje Općine Živinice, Općine Lukavac i Grad Tuzla i stvorila pretpostavke za kontaminaciju izvorišta Toplica, kao jednog od najznačajnijih resursa pitke vode u Sprečkom polju. O navedenom su obavjestili policijske organe TK, PU Živinice, čiji predstavnici su odmah intervenisali, izašli na lice mjesta i sačinili Zapisnik. Zahtjevaju da se uključe odgovarajući inspekcijski organi Tuzlanskog kantona i JU Direkcije regionalnih cesta TK i narede da kompanija RIAL-ŠPED d.o.o. Doboj Istok, odmah ukloni fekalni otpad.

Iz tuzlanskog Vodovoda navode da vodosnabdjevanje nije i neće biti, niti u jednom momentu, dovedeno u pitanje. Toplica je samo jedan izvor od deset glavnih izvorišta za vodosnabdjevanje.

Sirova voda sa svih izvorišta mora proći kroz postrojenja za tretman i pripremu vode za piće, gdje se vrši stalna kontrola kvaliteta (hemijske i bakteriološke analize).

Redovno se prati i analizira kvalitet sirove vode koja dolazi sa izvorišta Toplica u filter stanicu Spreča i za sada nema promjena u kvalitetu.

Obzirom da se počinilac incidenta oglušio o zahtjev za momentalno uklanjanje fekalija iz vodozaštitne zone izvorišta Toplica, upućeno je smo vozilo JKP „Vodovod i kanalizacija“ da uklone fekalni otpad sa izvorišta.

Nema nikakvog razloga za bilo kakvo uznemiravanje građana!