Tuzla za početnike: Reakcija na jedan dio teksta ”Tuzlanske vile” Bahrije Habula

Tuzla za početnike: Reakcija na jedan dio teksta ”Tuzlanske vile” Bahrije Habula


Pratite Kameleon na Facebooku


Poštovani gospodine Berbiću!

Tek danas sam vidio napis Tuzla za početnike Tuzlanske vile, gospodina Bahrije Habula.
Smatram za potrebno objasniti neke stvari.

Naime, ja sam Mehmedalija H.Huremović, sin rah. Orhana ef. iz Tuzle Kazan mahala.Otišao sam u mirovinu, kao direktor JP NIO Službenog lista BiH, nakon 45 godina, šes tmjeseci i 25 dana radno-mirovinskog staža, 31.12.2004, i sa još osam mjeseci po ugovoru o djelu. Od novembra 2008 do 31.12.2015 bio sam savjetnik načelnika Općine Stari Grad Sarajevo. Dosta sam toga napisao, a i sada to činim.

Gospodin Habul je pisao:
-da se ne zna tko je izgradio Villu Azru i da ima dva stana.
-da ja još uvijek vodim pravni spor da vratim naše zgrade u vlasništvo.
-da je moj otac rah. Orhan kršio ljudska prava u porodici,
-da je moj rah.brat Džahid okončao svoj život.

Idem redom:

-Zgradu Villu Azru je izgradio moj rah.otac Orhan 30 godina prošlog vijeka, sa dva veća trosobna stana i dva manja u potkrovlju, a zatim 1935 godine i zgradu Djulistan sa dva stana.

-Tačno je da je Savezni sekretarijat za financije preko Sarajeva donio Rješenje da se obadvije zgrade u vlasništvu Huremović Orhana nacionalizuju i vlasniku ostaju dva veća stana u Villi Azri. Ja sam tada kao apsolvent, uspio da oborim to Rješenje, jer sam dokazao da je otac preselio oktobra 1958, a da je Zakon o nacionalizaciji donešen nakon toga. Dakle mi smo, nas četvero nasljednika to postali prije donošenja Zakona, jedan trosoban stan, rah.majci Fadili, jedan terosoban stan,  rah. polusestri Muberi, jedan manji stan u Villi Azri i jedan stan u Djulistanu, rahm. bratu Džahidu,a mojoj malenkosti je ostao jedan manji stan u Villi Azri i jedan manji u Djulistanu.

-Moj otac je bio jako savjestan i pošten čovjek i ja sam ponosan na njega. Poznato mi je koliko je nakon završetka sudija na Sveučilištu u Zagrebu,sa stanom u Ilici, pomagao, finansijski studentima i siromašnim porodicama.

Koliko se borio da u uslovima II svjetskog rata meni omogući školovanje i kako sam dva razreda OŠ završio u Tuzlanskom Klosteru i omogućio mi studij u Sarajevu.
-Moj rah. brat Džahid je cijelo vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu, proveo u Prnjavoru, koji se nalazi u RS,a da ne govorim kako mu je bilo za vrijeme rata i njegovo srce nije moglo da to, po povratku u Tuzlu, da izdrži.

Na kraju da kažem, da sam, kako sam već napisao, uspio kod partizana da oborim Rješenje o nacionalizaciji, međutim ja sada u demokratskoj državi imam problema, jer bi neki, bez ikakvih papira htjeli da sruše zgradu zvanu Djulistan i da tu naprave veliku zgradu ili bolje reći zgradurinu. To su oni koji su uz Djulistan zatvorivši prozor, izgradili, na dopis, da mogu sanirati krov, oluke i prozore, bespravno izgradili deset puta veću zgradu od postojeće. Oni su viski prijatelj sa gradonačelnikom i rodbinski povezani sa Tužilaštvom TK,a kako ću sad proći, očito, ne sluti na dobro.

Selame Vama i gosp.Bahriji Habul,

M.H.Huremović