Hilmija Hadžiefendić heroji u bijelom su zaboravljeni

Hilmija Hadžiefendić heroji u bijelom su zaboravljeni


Pratite Kameleon na Facebooku


Doktor Hilmija je bio predsjednik Kriznog štaba Medicinskog centra Tuzla u ratnom periodu. Na nedavnoj Javnoj tribini je naveo , da je tada u bolnici zdušno i danonoćno znalo raditi i do 1800 medicinskog osoblja, zbrinuli su oko 2000 ranjenika, pravili 11.000 obroka, mnogo operativnih zahvata, pomoć ranjenim građanima od granatiranja  i mnoge druge poslove iz domena ovog Centra.

Medecinski centar Tuzla je bio baza za formiranje ratnih bolnica: Teočak, Gradačac, Olovo, Maoča, Gračanica i drugih.

Napominje, da nijedan ljekar za svoj rad u ratu nije dobio društveno priznanje, iako su ih zvali Heroji u bijelom. Također i danas na raznim obljetnicama, su također zaboravljeni ali kako se kaže, neka se slikaju oni koji nisu ni vidjeli ratna događanja.