eMPIRICA osniva ICT Business Innovation Center

eMPIRICA osniva ICT Business Innovation Center


Pratite Kameleon na Facebooku


Visoka škola eMPIRICA, u saradnji sa mr.sc. Aleksandrom Mastilovićem (IEEE Internet of Things Standards Steering Committee member), pokrenula je projekat osnivanja poslovno-inovacijskog centra u oblasti informacijsko-komunikacijskih tehnologija – ICT Business Innovation Center eMPIRICA.

Cilj je kreirati ambijent u kom ćemo kreativne i inovativne ICT studente i inženjere podržati u razvoju njihovih ideja i projekata, što bi u konačnici rezultiralo formiranjem start-up kompanija koje će ponuditi tržištu napredne proizvode u oblastima IoT (Internet of Things), Smart Cities, ali i drugim ICT oblastima. Na taj način želimo zadržati najbolje mlade ICT stručnjake u BiH i pružiti im šansu da svoju kreativnost i inovativnost primjenjuju za vlastitu i dobrobit društva u cjelini.

Ideja za osnivanje ovakvog centra na Visokoj školi eMPIRICA je sazrijevala godinu dana, a u decembru 2016. godine, tokom učešća naših nastavnika i studenata na IEEE BiH Student and Young Professional Congress u Sarajevu, zaključili smo da je vrijeme da je realizujemo. Uspostavljeni su inicijalni kontakti sa uspješnim mladim ljudima koji su svoje karijere izgradili na sličnoj ideji, kako u BiH tako i širom svijeta, nakon čega je uslijedio prvi poziv našim studentima da se uključe u realizaciju ovog projekta.

U januaru 2017. godine mr.sc. Aleksandar Mastilović održao je prva predavanja zainteresovanim studentima Visoke škole eMPIRICA, sa ciljem da ih motiviše i ohrabri u njihovom novom pristupu ka razvoju vlastitih karijera i ambicija, jer je važno na samom početku djelovati na svijest studenta tako da počnu razmišljati u pravcu razvijanja svog vlastitog puta, bez očekivanja da će država ili bilo ko drugi doći na kraju njihovog studija i ponuditi im posao. Promjena ove paradigme razmišljanja je ključni faktor za ekonomski oporavak zemlje i preokretanje negativnih ekonomskih procesa kojima svjedočimo.

U aprilu 2017. godine organizovano je ponovno okupljanje zainteresovanih studenata i nastavnika, koji su tom prilikom prisustvovali drugom treningu, nakon čega su formirani timovi studenata i nastavnika koji će raditi na razvoju inovacija.

“Mladi ljudi moraju da razumiju procese tranzicije u društvu u kojem žive i da im se prilagode, svjesni da u takvim odnosima platu mogu zaraditi samo stvarajući dodatnu vrijednost, za ono što stvarno doprinesu, a ne za činjenicu da rade i formalno dolaze na posao”, istakao je tom prilikom predavač Mastilović.

Na kraju ovog treninga su predstavljene ideje svakog od četiri formirana tima, te je dogovorena metodologija rada i razvoja, koja uključuje mentorstva i ciljane edukacije u domenama poslovanja i IT, neophodnih za tehnološki, ali i poslovni razvoj budućih start-up kompanija.

Iskreno se nadamo da će naša zajednička nastojanja da utičemo na svijest mladih, na podsticanje kreativnog rada i inovativnog pristupa rješavanju problema baziranog na njihovoj energiji i samopouzdanju, rezultirati uspješnim pričama naših studenata, ali i svih drugih koji su uključeni ili se namjeravaju uključiti u ovaj projekat.