GRAPOS-EXPO 2017.: Predstavljen sistem kojeg svaki grad u BiH MORA imati!

GRAPOS-EXPO 2017.: Predstavljen sistem kojeg svaki grad u BiH MORA imati!


Pratite Kameleon na Facebooku


Drugog dana Međunarodnog sajma poduzetništva i obrta GRAPOS-EXPO 2017. koji se održava u Gračanici, između ostalog je održana i panel diskusija pod nazivom “GIS u funkciji upravljanja rasvjetom i urbanim mobilijarom po iskustvu grada Mostara”.

Salem Bubalo, direktor Zavoda za prostorno uređenje Mostara, tokom svoje prezentacije objasnio je način funkcionisanja softverskog rješenja za upravljanje prostornim informacijama urbanizma, katastra i komunalne infrastrukture, kojeg bi prema njegovim riječima svaki grad u BiH trebao da ima.

Puštanjem u rad ovog sistema svaki građanin bi imao mogućnost da na transparentan način pristupi informacijama iz oblasti urbanizma, katastra i komunalne infrastrukture.”, kazao je Bubalo.

Građanima će, kako je pojasnio, na taj način biti dostupne informacije gdje i pod kojim uvjetima mogu graditi, gdje se može parkirati u gradu, gdje su javne površine, određeni sadržaji, objekti i dr.

“Na području bivše Jugoslavija, pa i šire, to je jedino uspio Grad Mostar” kazao je Bubalo, naglasivši kako se radi o zahtjevnim formatima te da se na tom projektu radi već punih pet godina.

Na panel diskusiji GRAPOS-EXPO 2017. prikazana su i softverska rješenja kako svaki građanin može dobiti urbanističku suglasnost, pa čak i građevinsku dozvolu putem interneta, što bi, nakon što je urađena kompletna osnova s bazom podataka, bio slijedeći korak.