Vlada TK: Više od 400.000 KM za socijalne programe

Vlada TK: Više od 400.000 KM za socijalne programe


Pratite Kameleon na Facebooku


Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017 godinu „Podrška povratku prognanih osoba“ za što je ove godine Budžetom planirano 224.700 KM.

Program obuhvata pomoć drugim nivoima vlasti u slučaju potreba za hitnim intervencijama u zonama povratka i kolektivnim centrima u iznosu od 42.700 KM, te 182.000 KM za  projekte održivog povratka.

Vlada je danas utvrdila i Program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu za što su planirane 184.000 KM.

Program obuhvata sufinansiranje troškova električne energije raseljenim licima smještenim u izbjegličkim naseljima i kućicama Holandske Vlade u iznosu od 118.000 KM, kao i sufunansiranje troškova nabavke ogrjeva raseljenim licima smještenim u izbjegličkim naseljima i najugroženijim raseljenim porodicama u individualnom smještaju u iznosu od 66.000 KM.