Hadžimustafić Ibrahim-Imrek stari majstor pečatorezac

Hadžimustafić Ibrahim-Imrek stari majstor pečatorezac


Pratite Kameleon na Facebooku


Imrek je stari majstor za izradu pečata, gravura i sličnih stvari. Prije su se pečati radili drugačije i komplikovanije, nego danas u eri kompjutera i za to je trebalo puno više vremena, jer je tehnologija za izradu bila drugačija. Danas sam  sa Imrekom razgovarao  i evocirali uspomene, te ga podsjetio  da je nekada bio i fudbalski sudija, a sada je u zasluženoj mirovini.