Kada će ovi objekti biti porušeni

Kada će ovi objekti biti porušeni


Pratite Kameleon na Facebooku


Ovakvih ruševnih kuća u centru grada ima mnogo, koje su ruglo i opasnost za prolaznike, od urušavanja raznog građevinskog materijala. Gradske vlasti bi morale o ovom voditi računa, inače će nam grad postati prepoznatljiv po ovakvim objektima.