Vesna Suljević Dropić: Ne volim kapitalizam, ljude koji nas dijele i ljude koji nas vode

Vesna Suljević Dropić: Ne volim kapitalizam, ljude koji nas dijele i ljude koji nas vode


Pratite Kameleon na Facebooku


Predstavljamo vam  prim.dr.Vesna Suljević Dropić, spec.pedijatra. 

Vaš početak ka uspjehu je izgledao kako…?

Rođena sam u Tuzli, gdje sam završila osnovnu školu, gimnaziju, a potom i Medicinski fakultet. Diplomirala sam na 25. rođendan 1983.g. Kao mlada doktorica sam odradila pripravnički staž i prvu godinu radnog iskustva stekla u Domu zdravlja Lukavac, odakle nosim divne uspomene.

U Dom zdravlja Tuzla, dolazim sa svojih 26 godina, na odjeljenje pedijatrije. Završavam specijalizaciju pedijatrije februara 1992.godine u Sarajevu i vraćam se u svoju matičnu ustanovu u kojoj ostajem da radim sve do 25.12.2015.g. Posljednjih dvanaest godina sam bila šefica Pedijatrije u Domu zdravlja Tuzla.

Nastavak čitajte na Ženski.ba.