SARAJEVO: Sutra obilježavanje godišnjice stradanja civila na Markalama!

SARAJEVO: Sutra obilježavanje godišnjice stradanja civila na Markalama!


Jeste li probali novu aplikaciju "Radio Kameleon" ? Download na Google Play!

U nedjelju 5. februara 2017. godine aktivisti Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije (UDIK) prisustvovaće komemoraciji i odati počast sarajevskim civilima koji su 5. februara 1994. godine stradali na pijaci Markale od strane Vojske Republike Srpske (VRS) tokom opsade grada Sarajeva za vrijeme rata protiv Bosne i Hercegovine. U  prvom masakru na Markalama 5. februara 1994. godine ubijeno je 68 sarajevskih civila, a ranjeno 144. Masakr se dogodio između 12:10 i 12:20 sati kada je minobacački projektil ispaljen sa srpskih položaja pao u prepunu gradsku tržnicu Markale. Spasioci i ostali radnici Ujedinjenih Nacija (UN) su brzo stigli da bi pomogli brojnim civilnim žrtvama, dok su snimci događaja brzo postali glavne vijesti širom svijeta.

U tom nesretnom događaju ubijeni su: Senad Arnautovid, Ibrahim Babid, Mehmed Baručija, Ćamil Begid, Emir Begovid, Vahida Bešid, Gordana Bogdanovid, Vaskrsije Bojinovid, Muhamed Borovina, Faruk Brkanid, Sakib Bulbul, Jelena Čavriz, Almasa Čehajid, Zlatko Čosid, Alija Čukojevid, Verica Ćilimdžid, Smilja Delid, Ifet Drugovac, Dževad Durmo, Fatima Durmo, Kemal Džebo, Ismet Fazlid, Vejsil Ferhatbegovid, Dževdet Fetahovid, Muhamed Fetahovid, Ahmed Fočo, Majda Ganovid, Isma Gibovid, Rasema Hasanovid, Alija Hurko, Mirsada Ibrulj, Mustafa Imanid, Rasema Jažid, Razija Junuzovid, Hasija Karavdid, Mladen Klačar, Marija Kneževid, Selma Kovač, lbro Krajčin, Sejda Kunid, Jozo Kvesid, Numo Lakača, Ruža Malovid, Jadranka Minid, Safer Musid, Nura Odžak, Mejra Orman, Hajrija Oručevid, Seid Prozorac, Smajo Rahid, Igor Rehar, Rizvo Sabit, Zahida Sablja, Nedžad Salihovid, Hajrija Smajid, Emina Srnja, Džemo Subašid, Šadir Suljevid, Hasib Šabanovid, Ahmed Šehbajraktarevid, Bejto Škrijelj, Junuz Švrakid, Pašaga Tihid, Munib Torlakovid, Ruždija Trbid, Džemil Zečid, Muhamed Zubovid i Senad Žunid. Obilježavanje stradanja civila na Markala treba biti i ostati iskonski čin borbe protiv nečovječnosti i zaborava svega onog zlog što se Sarajevu događalo u ne tako davnoj prošlosti.

Facebook Comments